Saturday, January 7, 2023

IRANIAN NONVIOLENCE ******* خشونت پرهیزی ایرانی

اهداف اصلی این حرکت را لطفا در زیر ببینید

See the main goals of the "Iranian Nonviolence" initiative below.


پیامهای تشویق اساتید بزرگ "کورنل وست" و "ریچارد فالک" را لطفا در زیر بینید

Please see (below) the messages of encouragement by renowned Professors Cornel West and Richard Falk

توجه *** NOTE

لینک صفحه بازپخش و خلاصه جلسات قبلی اتاق 

REPLAY & SUMMARY page of previous sessions of the room:

https://iranian-nonviolence.blogspot.com/p/previous-rooms.html

***********************

لینک های اتاق این هفته

The links to this week's room


OUR GUESTS THIS WEEK, AND THE ROOM'S TOPIC: 

Two leaders of New Hampshire Peace Action (Amy Antonucci and Will Hopkins) return to our room to offer the second part of their presentations, which is focused this week on Iran, Iraq, and the critical role nonviolence plays in helping the region move toward democracy and good governance.

  مهمانان این هفته ما و موضوع اتاق

رهبران سازمان مدنی "آشتی در عمل" (شعبه ایالت نیوهمشایر آمریکا) یعنی خانم ایمی آنتونوچی و آقای ویل هاپکینز, این هفته به اتاق ما برمیگردند, تا قسمت دوم سخنرانی های خود را ارائه دهند, با تمرکز بر ایران، عراق و نقش مهمی که خشونت پرهیزی در روند حرکت منطقه به سوی دموکراسی و حکمرانی خوب ایفا میکند  

Sunday, April 2, 2023 

11:30 AM (Pacific time, Western U.S.) 

 یکشنبه -- 13 فروردین 1402

ساعت 10 شب -- به وقت ایران

Please spread the word

لطفا آگاهی رسانی فرمائید

اتاق ها و مهمانان هفته های بعد

UPCOMING WEEKS' EVENTS AND GUESTS

Sunday, April 2, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 13 فروردین 1402 -- ساعت ده شب به وقت ایران

PLEASE SEE ABOVE  /  لطفا قسمت بالا را ببینید 

-------- 

Sunday, April 9, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 20 فروردین 1402 -- ساعت ده شب ایران

Re-broadcast (and translation) of Siamak Dehghanpour's special program on nonviolence; with its highlight, an interview with Prof. Dr. Cornel West -- Its original English version is herein: https://www.youtube.com/watch?v=77G8MSE8FS0  ************  ویژه برنامه -- به زبان فارسی: جنبش خشونت‌ پرهیز؛ از آمریکا تا ایران, و مصاحبه اختصاصی با پروفسور شهیر آمریکایی, دکتر کورنل وست  https://ir.voanews.com/a/6925430.html

-------------------------------------------------------------------------

سخنرانی های حضوری مجتبی آقامحمدی در باره پروژه خشونت پرهیزی ایرانی 

Moji Agha's in-person talks about the Iranian Nonviolence initiative:

Mon. April 10 (Tucson, Arizona)

More info: cabissell@fastmail.fm or moji.agha@gmail.com

Wednesday, April 12 (Silver City, New Mexico) >> Being planned

Thursday, April 13 (Albuquerque, New Mexico)

More info: crpowell5@gmail.com or moji.agha@gmail.com

Friday, April 14 (Santa Fe, New Mexico) 

More info: jdarling@sandwich.net or moji.agha@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Sunday, April 16, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 27 فروردین 1402 -- ساعت ده شب ایران

Greg Coleridge and Jennie Spanos, National Co-Directors of Move to Amend, Discuss the Violence of Corporate "Personhood" and its Relevance to Iran

گرگ کلریج و جنی اسپانوس، مدیران ملی سازمان "به پیش برای اصلاح قانون اساسی" آمریکا, در باره خشونت نهادینه شده در قوانین ثبت شرکت ها به عنوان "اشخاص" حقوقی و بویژه حقیقی و ارتباط چنین قوانینی با ایران صحبت میکنند 

-- 

Sunday, April 23, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 3 اردیبهشت 1402 -- ساعت ده شب ایران

Georgian Nonviolence -- Special Guest: Dr. Nicholas Gorjestani

More info to come 

-- 

Sunday, April 30, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 10 اردیبهشت 1402 -- ساعت ده شب ایران

Nonviolence as the Only Sustainable Path to Democracy, Development, and Peace for Iran and the Region -- Special Guest: Prof. Richard Falk

More info to come 

--

Sunday, May 7, 2023 -- 11:30 AM (Pacific time, Western U.S.)  

یکشنبه -- 17 اردیبهشت 1402 -- ساعت ده شب ایران

Guest: Ms. Cara Bissell, President of the Veterans For Peace (VFP) Chapter 13, in Tucson, Arizona, U.S.  

**********************

توجه  * NOTE

کلاب هاوس را از طریق لینک زیر میتوانید روی گوشی خود نصب فرمائید 

Download the Clubhouse App on your cell phone via this link: 

https://www.clubhouse.com/


**********************************

The Iranian Nonviolence initiative's Main goals:

اهداف اصلی این حرکت

1- Talking and learning interactively about nonviolence, an ethically evolved peaceful and collaborative approach to human interactions, and to managing conflicts, especially in social, political, ecological, etc. realms.
 یک- گفتگو و یادگیری تعاملی در باره مبارزه خشونت پرهیز، که رویکردی تکامل یافته, صلحجو, اخلاقی و مشارکتی است, برای پیشبرد تعاملات انسانی و مدیریت تعارضات، بویژه در حوزه های اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره

2- Creating a sustained bilingual forum within which Iranian people (especially inside Iran) can engage in peace-building dialogue (of un-demonization--in particular) especially with the American people.
دو- ایجاد یک انجمن دوزبانه پایدار که در آن مردم ایران (علی الخصوص در داخل کشور) بتوانند گفتگوهایی صلح‌ساز و در جهت هیولا زدایی بویژه با مردم آمریکا داشته باشند 

3- Uncovering and operationalizing (for the contemporary world) the rich and ancient heritage of Iranian nonviolence that exists indigenously in the culture (and especially poetry) of Iran.  
سه- بازشناسی و عملیاتی کردن (برای جهان امروز) میراث غنی خشونت پرهیزی ایرانی, که به صورت اصیل و بومی در ادبیات و فرهنگ ایران وجود دارد

4- Fostering genuine dialogue, to non-colonially support the very hard nonviolent struggles of the Iranian people (especially inside the country) as they seek "good governance," democracy, human (and especially women's) rights, social justice, religious freedom (in particular), ecological preservation, etc. 
 چهار- ترویج گفتگوی واقعی به منظور حمایت غیراستعماری از مبارزات بسیار سخت و خشونت‌ پرهیزانه مردم ایران (به‌ویژه در داخل کشور) که به دنبال "حکمرانی خوب" ، آزادی -- بویژه دینی-عقیدتی -- حقوق بشر و زنان, دموکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، و غیره هستند


حافظ / Hafiz -- 700 years ago

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت, با دشمنان مدارا 

The  celebrated Iranian Sufi poet, the immortal HAFIZ OF SHIRAZ, wrote these immortal words of deep love, seven centuries ago >> IN BOTH WORLDS [here & the hereafter] TRUE PEACE COMES FROM THESE TWO WORDS [of timeless wisdom--if  sincerely practiced]  / WITH FRIENDS, COMPASSION [real love], WITH FOES, COEXISTANCE [tolerance, sharing, and compromise].  

******

مولانا  /  RUMI -- 800 years ago

خون بخون شستن محالست و محال

Impossible to wash blood with blood, IMPOSSIBLE! 

******

فردوسی -- Ferdowsi / 1000 years ago

همه مهر جویید و افسون کنید

ز تن جامه جنگ بیرون کنید

هم از آشتی کام مردم رواست

که نابود باد هر که او جنگ خواست

Seek love, O' all--and make magic [create wonder].

Take off the attire of war.

Humanity's well-being flows out of peace;

[So] may all who want war disappear.

******

سعدی / Sa'adi  /  800 years ago

https://www.youtube.com/watch?v=rDZe18wcDG0

بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بیغمی / نشاید که نامت نهند آدمی 

Human beings are limbs to one body,

created from the same precious essence. 

When the passage of time brings pain to one limb, 

other limbs cannot remain without distress. 

[Therefore] You, who are indifferent  to the suffering of others;

It is not fitting that you be called a human being. 

************

************

Fakhri Mohtashami-pour  / فخری محتشمی پور 

واکنش شروین حاجی پور هنگام اعلام نامش به عنوان برنده جایزه گرمی

https://www.instagram.com/reel/CoUJvkmgoEc/

Reaction of Shervin Hajipour (lyricist, composer, and singer) to his winning of the Grammy Award for social change (Feb. 5, 2023) for the "baray-e" protest song. >>> ما بردیم / WE WON!

************

************

پیام تشویق استاد کورنل وست

Prof. Cornel West's message of encouragement

From: Cornel West 

Date: Sun, Jan 22, 2023 at 2:31 PM
Subject: Re: For Dr. West--IRANIAN NONVIOLENCE project
To: Moji Agha

 ممنون, ای برادرم! به تو درود (و تهنیت) میگویم! [برای راه اندازی پروژه خشونت پرهیزی ایرانی]. پیامت را برای همسر عزیزم فرستادم. لینک صوتی اصل مصاحبه (به زبان انگلیسی) حالا در دسترس عموم است -- در زیر. قوی بمان [برادرم]

Thank you my brother! I salute you! [For starting the "Iranian Nonviolence" project ]. I sent your message to my beloved wife! The English version of the interview [below] is now out!

 STAY STRONG!


لینک مصاحبه (ترجمه شده به زبان فارسی) با استاد کورنل وست, و برنامه ویژه "جنبش خشونت پرهیزی" VOA را پایینتر همین صفحه خواهید یافت

Prof. Richard Falk's message of encouragement

پیام تشویق استاد ریچارد فالک

On Mon, Jan 23, 2023 at 9:37 PM Richard Falk <...> wrote:

Dear Moji Agha: I join my dear friend, Cornel West, in encouraging [the continuation of your Iranian Nonviolence initiative, which is] a nonviolent protest against the repression in Iran. Thanks also sharing the wonderful interview with Cornel. Sending the blessings of solidarity with the people of Iran. Richard Falk

مجتبی آقامحمدی گرامی: من در تشویق شما به ادامه این حرکت خشونت پرهیز, در اعتراض به سرکوب در ایران, به دوست عزیزم "کورنل وست" میپیوندم, و به همچنین برای فرستادن لینک مصاحبه او به من, از شما  سپاسگزارم. با [ارسال] برکات همبستگی با مردم ایران, ریچارد فالک     

*************************************************

This site is being built  / این سایت در حال ساخته شدن است

*************************************************

لینک سایت کلاب فارسی-انگلیسی "خشونت پرهیزی ایرانی" ما در کلاب هاوس

این است

This is the link to our bilingual (Persian-English) club at Clubhouse:*************

CONTACT / تماس

moji.agha@gmail.com

  Moji Agha مجتبی آقامحمدی

Mini-bio / خلاصه بیوگرافی

In English

https://www.laprogressive.com/author/moji-agha

به فارسی -- در صفحه "پروفایل" کلاب هاوس

https://www.clubhouse.com/@moji_agha?utm_medium=ch_profile&utm_campaign=InwsoAPwsBIL8OvN1t5-rw-559612

*********************
*********************

Siamak Dehghanpour's special program on nonviolence; with its highlight, an interview with Prof. Dr. Cornel West -- link of its original English version, above.

ویژه برنامه -- به زبان فارسی: جنبش خشونت‌ پرهیز؛ از آمریکا تا ایران, و مصاحبه اختصاصی با پروفسور شهیر آمریکایی, دکتر کورنل وست


******

Ethics of Nonviolence and its Legitimate Self-defense

Prof. Mostafa Malekian

Sound file of Prof. Malekian's (in Persian) is at this Telegram link


فایل صوتی سخنرانی استاد مصطفی ملکیان پیرامون موضوع «اخلاق 
خشونت‌پرهیزی و اخلاق دفاع مشروع»| کانون بعثت اخلاق
-----------
The proud ballad of Iranian Nonviolence 
English translation, below:

Lay Down Your Rifle 


تصنیف جدیدی از استاد شجریان با عنوان «زبان آتش» با شعری از فریدون مشیری و تنظیم مجید درخشانی

تفنگت را زمین بگذار
سرود سربلند خشونت پرهیزی ایرانی
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان‌کن ندارم جز زبان دل، دلی لبریز مهر تو،
تو ای با دوستی دشمن!

زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی ست زبان قهر چنگیزی ست
بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن--شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید
برادر گر که می‌خوانی مرا، بنشین برادر وار تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار
تا از جسم تو این دیو انسان‌کُش برون آید.
تو از آیین انسانی چه می‌دانی؟ اگر جان را خدا داده ست چرا باید تو بستانی؟
چرا باید که با یک لحظه، غفلت، این برادر را به خاک و خون بغلطانی؟
گرفتم در همه احوال حق‌گویی و حق‌جویی... و حق با توست
ولی حق را ــ برادر جان ــ به‌زور این زبان نافهم آتش‌بار نباید جست...
اگر این بار شد وجدان خواب آلوده‌ات بیدار تفنگت را زمین بگذار

The Iranian Ballad of Nonviolence -- With English translation

تفنگت را زمین بگذار 

LINK IN YOU-TUBE--CLICK HERE:

Lay Down Your Rifle [Gun] 
(tofangat ra zamin bogzar)

August 2009

Vocals: Maestro Mohammad Reza Shajarian
Lyrics: The late Freidoon Moshiri
Music: maestro Majid Derakhshani 
(Translation of the lyrics into English: Moji Agha--October 28, 2015)

Lay down your rifle 
[O' my brother--have compassion]
lay down your rifle,
'cause I detest [despise] seeing 
this monstrous shedder of blood.

This weapon in your hands speaks
the language of fire and iron. 

But [unlike you] 
as I face this Satanic machine,
built to uproot foundations, 
I have nothing but the language of compassion,
language of the heart;
a heart brimming with love for you 
[O' my gun-wielding brother],
who [see no other way but being] a foe  
of fraternity, of friendship. 
***
The language of fire and iron
is the tongue of wrath and bloodshed, 
the language of Genghis-like hatred.

Come! Come sit down, talk, hear; 
talk and hear words [of togetherness],
so then--perhaps 
the light of [true] humanity may [somehow] carve a path 
to [the depths of] your [similarly wounded] heart.
Yes! The light of humanity could carve a path 
[even] into your heart.
***
O' my brother, O' brother, 
who [sometimes even] call me a "brother"
[please] come and sit down, brother-like, with me. 

Lay down your rifle; 
so that [the spell of] this human-killing monster 
can [gradually] leave your body.
***
[O' my young brother], 
how much do you know 
of the ways of [living in true] humanity?
What do you know?

If God has given us the soul, 
why then should you 
[be the one to] take it back?

Why should you,
in [a flashing] moment of [utter] neglect,
a moment of [total] ignorance,
[be the one to] roll your brothers in dirt, in blood?
[Why do you] roll your brothers in dirt, in blood?
***
Let us assume that 
in all situations you say the [words of] absolute Truth, 
and [only] you seek the [full manifestation of] Truth;
And, let us [also] say that the Sacred Truth is [only] with you 
[that you are totally righteous].

[Even then] O' my dear brother,
one should not, 
should not pursue [the path of actualizing the will of] God
by using the [brutal] force of this fire-breathing heartless machine,
[which is] incapable of understanding words [of Truth/humanity]. 
[i.e., Truth does not come out of the barrel of a gun].
***
If this time [after hearing these words of compassion]
O' my dear brother;
your sleepy conscience has finally begun to awaken;
If your sleepy conscience is beginning to awaken,
[then] PLEASE,
Lay down your rifle; 
Lay down your rifle; 
Lay down your rifle;
tofangat ra zamin bogzar; 
tofangat ra zamin bogzar;
tofangat ra zamin bogzar; 
tofangat ra zamin bogzar!

**************************
RELATED SITES:
سایت های مرتبط 

Compassion and Coexistence National Coalition of Iran

Democratic, Non-ideological, Pluralistic, Justice-oriented,

Nonviolent

Based on the Iranian Nonviolence Charter

ائتلاف ملی مروت و مدارای ایران -- ائتلاف دو میم

https://compassionandcoexistence.blogspot.com/
این تلاش مدنی "مروت و مدارا" و طرح تشکل زیربنای آن ("میدان آشتی در میان") در مشورت دورادور با مصطفی تاجزاده صورتبندی گردیده است
Endorsed by Prof. Noam Chomsky 

******

FREE MOSTAFA TAJZADEH -- Day-Counter of his Imprisonment 
آزاد کنید آزاده را / آزاده دل تاجزاده را * روزشمار زندان 
درود بر خشونت پرهیزی ایرانی "نلسون ماندلای" ایران, مصطفی تاجزاده, که به "جرم" عشق به ایران و آزادی دوباره در بند خشونت بیداد (لباس "دین" پوشیده)  گرفتار آمده است  

*****

ENGLISH LANGUAGE SITE:

A "MAHSA" STATEMENT OF PRINCIPLE FOR ACADEMICS AND SCHOLARS *** SUPPORT THE RIGHTS OF IRANIAN WOMEN

SA'DI OF SHIRAZ: Human beings are limbs of one body, 
made of the same [precious and unique] gem in [our whole] essence.

 SUPPORT THE BASIC RIGHTS OF ALL WOMEN, MEN & OF ALL BEINGS.

IRANIAN NONVIOLENCE ******* خشونت پرهیزی ایرانی

اهداف اصلی  این حرکت را لطفا در زیر ببینید See the  main goals  of the "Iranian Nonviolence" initiative below. پیامهای تشویق اساتی...